KYRIE (Voces graves)
                                                   KYRIE (Voces mixtas)

GLORIA (Voces graves)                                                 GLORIA (Voces mixtas)

SANTUS Y BENEDICTUS (Voces graves)                SANTUS Y BENEDICTUS (Voces mixtas)

AGNUS DEI (Voces graves)                                          AGNUS DEI (Voces mixtas)